FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Direct Marketing Distribution is een onafhankelijk verspreidingsbureau dat is gespecialiseerd in de huis-aan-huis verspreiding van allerlei soorten drukwerk: flyers, brochures, magazines, kranten etc. in de regio Utrecht. Naast de bezorging van ongeadresseerd drukwerk kunnen wij tevens uw geadresseerde mailing verzorgen.
Een huis-aan-huis verspreiding valt of staat met de kwaliteit van de fysieke bezorging. Hier zijn we ons zeer van bewust. Vandaar dat we de fysieke bezorging ook anders organiseren dan onze collega-verspreidbureaus. Wij maken geen gebruik van schoolkinderen en studenten. De ervaring leert dat zij niet altijd de motivatie of het verantwoordelijkheidsgevoel hebben dat wij van onze bezorgers verwachten. Uitsluitend professionele bezorgteams, bestaande uit volwassenen, voeren onze bezorgopdrachten uit. Door de lijnen kort te houden, op het gebied van communicatie en instructie, is voor iedereen duidelijk hoe de opdracht uitgevoerd dient te worden en is de controle op de bezorgkwaliteit optimaal. De praktijk leert dat deze manier van organiseren de beste bezorgkwaliteit garandeert.